novinka

Již jsme Leube Beton!

Dovolte, abychom Vás informovali o změně obchodní firmy. S účinností od 1.6.2021 se mění z Rieder Beton, spol. s r. o. na Leube Beton s.r.o.

Nedochází ke změně právního subjektu, to znamená, že sídlo, IČO, DIČ, předmět a činnost podnikání, bankovní účty a všechny další údaje zůstávají beze změny.

Chceme Vás ubezpečit, že všechny stávající platné smlouvy, jakož i naše pohledávky a závazky zůstávají v platnosti. Rovněž v činnosti firmy nedochází k žádným změnám a všechny naše podnikatelské aktivity pokračují bez přerušení.

Žádáme Vás, abyste si ve Vaší databázi změnili název firmy a ve styku s naší společností od uvedeného datumu používali nový název, a to zvláště pokud pro nás vystavujete daňové nebo jiné účetní doklady.

Omlouváme se Vám za nepříjemnosti, které tato změna případně způsobí ve Vaší administrativě, a těšíme se na další pokračovaní naší vzájemné dobré spolupráce.


PHS Tábor-Měšice – Proběhla rekonstrukce protihlukové stěny ve východní části Tábora, na okraji části Měšice podél silnice I/3.

PHS Tábor-Měšice

Proběhla rekonstrukce protihlukové stěny ve východní části Tábora, na okraji části Měšice podél silnice I/3.

Původní protihluková stěna byla z důvodu přilehlé zástavby vybudována v roce 1985 z železo­betonových panelů s keramickými tvarovkami. Stěna již nebyla v dobrém technickém stavu a nevyhovovala ani po akustické stránce, proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci.
Staré železobetonové panely byly odstraněny a původní ocelové sloupky zbaveny koroze, opatřeny novou protikorozní ochranou a barevným nátěrem.
Rekonstrukci pečlivě a precizně provedla firma SUPER-KRETE CZECH s.r.o. dle velmi zdařilého návrhu Ing. Jiřího Hovorky z firmy Blahoprojekt, s.r.o. Na rekonstrukci jsme se podíleli výrobou nových soklových a absorpčních panelů a jejich následnou montáží do renovovaných sloupků.
Pro kotvení panelů do ocelových sloupků byla použita těsnící páska z elastomeru, která zamezí přímému styku panelu se sloupkem a zabrání tak poškození jeho antikorozní ochrany při montáži. Zároveň však utěsní styk panel – sloupek mechanicky i akusticky.
Panely systému Faseton jsou v tomto případě opatřeny absorbéry Welle s pohltivostí 10dB (třída A3) a na přání investora (Ředitelství silnic a dálnic ČR) probarveny ve hmotě odstínem zelené barvy.

PHS Tábor-Měšice původní stěna

 


CZ LOKO –

CZ LOKO

V těchto dnech finišují montážní práce na skeletu nové výrobní a administrativní budovy pro významného výrobce diesel-elektrických lokomotiv a speciálních kolejových vozidel, společnost CZ LOKO. I při vysokých nárocích na bezpečnost a ochranu zdraví souvisejících s nařízeními vlády ČR, se všichni, kteří se na této zakázce podíleli a podílí ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby, společností Agrostav Jihlava, dokázali vyrovnat s termíny a požadavky investora a splnit své závazky. Opět jsme dokázali, že naše společnost je pro zákazníky zárukou spolehlivosti a kvality.

Stavby v roce 2019 Stavby v roce 2019

Stavby v roce 2019 – V loňském roce se naše společnost opět podílela na významných průmyslových stavbách a stavbách občanské vybavenosti

Stavby v roce 2019

V loňském roce se naše společnost opět podílela na významných průmyslových stavbách a stavbách občanské vybavenosti

V krátkém výčtu těch nejzajímavějších za rok 2019 jsou:

Výše uvedené stavby představují část realizovaných staveb za rok 2019.

Stavby v roce 2019 Stavby v roce 2019 Stavby v roce 2019 Stavby v roce 2019


Proběhla rekonstrukce protihlukové stěny v Brně Bystrci – Původní protihluková stěna již nevyhovovala staticky, akusticky a ani esteticky

Proběhla rekonstrukce protihlukové stěny v Brně Bystrci

Původní protihluková stěna již nevyhovovala staticky, akusticky a ani esteticky

Byla nahrazena a to včetně starých ocelových sloupů, stěnou novou se sloupy betonovými a absorpčními panely Faseton s absorbéry Hohlwelle – tedy s nejvyšší pohltivostí – v tomto případě v provedení oboustranně pohltivém, protože stěna stojí mezi komunikací a tramvajovou tratí. Investorem akce byl Dopravní podnik města Brna a.s. a generálním zhotovitelem firma SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Stěnu graficky ztvárnila Ing. arch. Yvona Hawerlandová.
Rieder Beton se na akci podílel výrobou stěny, tedy patek, sloupů, soklových i absorpčních panelů a jejich montáží.

Protihlukové stěny »»»

Protihluková stěna v původním stavu


Rekonstrukce protihlukové stěny v Českých Budějovicích –

Rekonstrukce protihlukové stěny v Českých Budějovicích

V současné době probíhá rekonstrukce protihlukové stěny v Českých Budějovicích na silnici I/20 mezi ulicemi Strakonická a Labská.

Původní protihluková stěna z železobetonových panelů s keramickými tvarovkami byla vybudována v 70tých letech 20. století. Stěna již nebyla v dobrém technickém stavu a nevyhovovala ani po akustické stránce. Proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci. Staré železobetonové panely jsou odstraněny a původní ocelové sloupky zbaveny koroze a opatřeny novou protikorozní ochranou a barevným nátěrem. Na realizaci se podílíme výrobou nových soklových a absorpčních panelů a jejich následnou montáží do stěny. Panely systému Faseton jsou v tomto případě opatřeny absorbéry Welle s pohltivostí 10dB (třída A3) a na přání investora (Ředitelství silnic a dálnic ČR) probarveny ve hmotě odstíny zelené barvy.

Protihlukové stěny »»»

Protihluková stěna


Do svého týmu hledáme zámečníka – betonáře –

Do svého týmu hledáme zámečníka – betonáře

V případě zájmu své životopisy zasílejte na e-mail: vitu@rieder.cz.

 

více »»»


Protihluková stěna na ulici 5. května –

Protihluková stěna na ulici 5. května

V Praze na ulici 5. května se v těchto dnech dokončuje protihluková stěna.
Jedná se o stavbu, která je zajímavá jak vzhledem, tak kombinací použitých materiálů – ocelových sloupů, betonových panelů s dřevocementovým absorbérem v dolní části a prosklení v části horní.
Naše firma se podílela na stavbě dodávkou prefabrikovaných železobetonových panelů systému Faseton.
Investorem byla požadována vysoká zvuková pohltivost panelu, čemuž vyhovuje náš absorbér Hohlwelle s pohltivostí 18 dB (třída A5), který byl na této stěně použit.
Celkový dojem ještě podtrhuje svěží barevné řešení.


Prefabrikovaná konstrukce velkokapacitních stájí – Ve Velkých Němčicích byla dokončena prefabrikovaná konstrukce velkokapacitních stájí pro skot

Prefabrikovaná konstrukce velkokapacitních stájí

Ve Velkých Němčicích byla dokončena prefabrikovaná konstrukce velkokapacitních stájí pro skot

Renesanci prožívají prefabrikované konstrukce u zemědělských stájových staveb. V předcházejících desetiletích byla pro tyto typy staveb používána jako nosná konstrukce ocel. Trendem současnosti je bezúdržbovost, vysoká požární odolnost a v neposlední řadě i pohledovost a ekonomičnost prefabrikovaných konstrukcí. Mezi investory se tak najdou průkopníci, kteří starou zažitou praxi mění a dávají přednost před ocelí prefabrikátům.

Více informací o prefabrikovaných halách »»»

Prefabrikované haly Prefabrikované haly


Jednoduchá opěrná zeď Rieder-Bloc – Rieder-Bloc

Jednoduchá opěrná zeď Rieder-Bloc

Rieder-Bloc

Společnost JITRANS Logistic v rámci přípravy území pro novostavbu skladové haly, použila náš systém Rieder-Bloc pro vybudování jednoduché opěrné stěny. Při rozhodování majitele společnosti, o nejvhodnějším konstrukčním řešení opěrné stěny, opět zvítězila jednoduchost a rychlost při realizaci.

Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina v těchto dnech uvedla do provozu zkolaudovaný objekt boxů na posypový materiál v areálu cestmistrovství Třešť. Počet nově vybudovaných skladů v rámci KSÚSV ze systému Rieder-Bloc se tak rozrostl na 13.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Jednoduchá opěrná zeď Rieder-Bloc Jednoduchá opěrná zeď Rieder-Bloc


Nové lodžie - Praha, Milánská –

Nové lodžie - Praha, Milánská

Začátkem června byla v Praze na Milánské ulici zahájena montáž nových lodžií v modulu 6 m. Tato stavba je technicky velmi náročná, protože v suterénu probíhá kolektor a proto musely být lodžie kotveny ve třech úrovních.

Po dokončení stavby se majitelům zvětší užitný prostor o více jak 8 m² a tím se jim zlepší bydlení v panelových domech.

Nové lodžie Nové lodžie

 

více »»»


Rieder-Bloc opět v popředí zájmu zákazníků – Rieder-Bloc

Rieder-Bloc opět v popředí zájmu zákazníků

Rieder-Bloc

Společnosti Construct Velké Meziříčí a Colas – obalovna Rančířov, dokončují v těchto dnech opěrné stěny ze systému Rieder-Bloc.
Tento systém se těší stále větší oblibě vzhledem k jednoduchosti montáží, své variabilitě a hlavně i díky ceně.
V současné době je v realizaci dalších 5 zakázek z tohoto systému, o kterých vás budeme na našich stránkách aktuálně informovat.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Opěrné stěny ze systému Rieder-Bloc Opěrné stěny ze systému Rieder-Bloc Opěrné stěny ze systému Rieder-Bloc


Sklad třísek a zastřešení třídicích strojů – Rieder-Bloc

Sklad třísek a zastřešení třídicích strojů

Rieder-Bloc

Začátkem března 2017 byla dokončena zakázka systémem Rieder-Bloc Sklad třísek a zastřešení třídících strojů pro významného zpracovatele hliníkového odpadu a materiálu, firmu REMET z Brna. Poprvé zde bylo využito betonových bloků vyvložkovaných ocelovými pláty proti mechanickému poškození při manipulaci s materiálem.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Sklad třísek a zastřešení třídicích strojů Sklad třísek a zastřešení třídicích strojů


Prefabrikované haly – V posledních třech měsících bylo investorům předáno několik železobetonových skeletů, které naše společnost realizovala

Prefabrikované haly

V posledních třech měsících bylo investorům předáno několik železobetonových skeletů, které naše společnost realizovala

Jednalo se především o výstavbu nových závodů RIMOWA a LIWA, dále pak skladovou halu pro společnost GOLD service, výrobní a skladovou halu pro firmu CENTRAL CAP a výrobní halu pro TIPA FROST.

Ve všech případech byly splněny požadavky nejen na termín, ale i na kvalitu.

Více informací o prefabrikovaných halách »»»

Prefabrikované haly Prefabrikované haly Prefabrikované haly


Protihlukové stěny – funkční řešení

Protihlukové stěny

funkční řešení

Přesto že se prázdninový čas přehoupl do své druhé poloviny a doba dovolených je v plném proudu, pro naší společnost měsíc srpen neznamenal odpočinek, ale dokončení nebo dokončování významných zakázek.
V protihlukových stěnách se jedná zejména o PHS na D1 na 33 km Bělčice, dále pak PHS Vysoké Mýto u areálu firmy IVECO a PHS na R 46 v Prostějově.
V sortimentu prefabrikovaných železobetonových skeletů je před dokončením stavba nové výrobní haly G pro firmu Milacron v Šašovicích u Želetavy.

Protihlukové stěny »»»
Prefabrikované haly »»»

Protihluková stěna Protihluková stěna Prefabrikované haly


Opěrná stěna při stavbě obchvatu – Rieder-Bloc

Opěrná stěna při stavbě obchvatu

Rieder-Bloc

Společnost SKANSKA a.s. využila náš systém Rieder-Bloc jako opěrnou stěnu při stavbě obchvatu Žďáru nad Sázavou na silnici I/19.

Variabilita tohoto výrobku opět slavila úspěch a věříme, že se na stavbách tohoto typu budete s naším chytrým betonovým systémem setkávat častěji.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Opěrná stěna Rieder-Bloc


Opěrná stěna Rieder-Bloc – Lokalita Rezidence Kaskáda

Opěrná stěna Rieder-Bloc

Lokalita Rezidence Kaskáda

Rieder-Bloc opět na scéně, tentokrát jako opěrná stěna pro developerskou společnost LANDWEALTH CZ s.r.o., v rámci budování infrastruktury pro nové pozemky v lokalitě Rezidence Kaskáda.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Opěrná stěna Rieder-Bloc


Opěrná stěna Rieder-Bloc – Pelhřimov a Jihlava

Opěrná stěna Rieder-Bloc

Pelhřimov a Jihlava

V hlavní roli – stavba nového obchodního centra STOP SHOP Pelhřimov. Ve vedlejší roli – Rieder-Bloc.

A právě ve vedlejší roli opět slaví úspěch a tím získává i pomyslného Oskara náš důmyslný systém Rieder-Bloc, v tomto případě použitý jako opěrná stěna u nově budovaného obchodního centra v Pelhřimově, které zde staví společnost Porr a.s.

A menší stavba opěrné stěny se zrealizovala i v Jihlavě u nově otevřené automatické myčky, kterou zde provozuje společnost First stop.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Opěrná stěna Rieder-Bloc

 


Dodávky a montáž železobetonových prefabrikovaných skeletů – V termínech a v požadované kvalitě

Dodávky a montáž železobetonových prefabrikovaných skeletů

V termínech a v požadované kvalitě

V minulých 3 měsících naše společnost dokončila několik projektů, které spočívaly v dodávce a montáži železobetonových prefabrikovaných skeletů. Jednalo se například o stavby pro firmu Frigomont v Dačicích-Borku, skelet pro společnost Litobal v Lažínkách, skelet pro lisovnu plastů ve Velkém Meziříčí a v neposlední řadě halový objekt pro CATUS Havlíčkův Brod. Všechny tyto zakázky byly generálním dodavatelům předány v termínech a v požadované kvalitě.

Hala Litobal Hala FRIGOMONT a.s., Borek, Dačice

Sběrný dvůr v Moravském Žižkově – Rieder-Bloc

Sběrný dvůr v Moravském Žižkově

Rieder-Bloc

V rámci OP Životní prostředí z Fondu soudržnosti – Sběrné dvory – Čistý Jihovýchod – se naše společnost stala jedním z dodavatelů na vybudování nových sběrných dvorů v obcích sdružených v Dobrovolném svazku obcí Čistý Jihovýchod.

Předmětem dodávky byly betonové bloky Rieder-Bloc. V těchto dnech byl z těchto bloků právě dokončen sběrný dvůr v Moravském Žižkově.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Sběrný dvůr v Moravském Žižkově – Rieder-Bloc Sběrný dvůr v Moravském Žižkově – Rieder-Bloc

Sklady pro inertní materiál ze systému Rieder-Bloc – Kamenice nad Lipou

Sklady pro inertní materiál ze systému Rieder-Bloc

Kamenice nad Lipou

V tomto týdnu byla dokončena další zakázka pro Krajskou správu a údržbu silnic kraje Vysočina. Do nového kabátu z betonového systému Rieder-Bloc oblékla sklady pro inertní materiál cestmistrovství v Kamenici nad Lipou firma STATUS stavební a.s. Zbývá dokončit zastřešení, které se bude realizovat v následujících dnech. Správci komunikací tak opět svými investicemi zlepšují podmínky pro skladování materiálů nutných pro zimní údržbu.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Sklady pro inertní materiál ze systému Rieder-Bloc Sklady pro inertní materiál ze systému Rieder-Bloc

Úprava pietního místa – Jihlava

Úprava pietního místa

Jihlava

V dnešních dnech dokončuje jihlavská stavební firma Fortis úpravy pietního místa vojáků, padlých v I. světové válce, na jihlavském Ústředním hřbitově. Naše společnost se na této rozsahem nevelké, ale významem velmi prestižní zakázce podílela dodávkou pomníků, nahrazujících původní kamenné. Výroba a povrchová úprava dle návrhu a požadavku Dr. Ing. arch. Huňáčka nebyla jednoduchá, ale ve vzájemné spolupráci a po konzultacích při výrobě vzorového pomníku byly vyrobeny ostatní v požadované jakosti tak, aby se pietní místo stalo důstojnou vzpomínkou na oběti I. světové války.

Úprava pietního místa Úprava pietního místa Úprava pietního místa Úprava pietního místa

Skladovací boxy ze systému Rieder-Bloc – Naše rodina uživatelů systému Rieder-Bloc se opět rozrostla o dalšího významného zákazníka.

Skladovací boxy ze systému Rieder-Bloc

Naše rodina uživatelů systému Rieder-Bloc se opět rozrostla o dalšího významného zákazníka.

V měsíci srpnu Správa a údržba silnic Kroměřížska zrealizovala ve svém sídle v Kotojedech u Kroměříže skladovací boxy z našeho systému Rieder-Bloc. Tyto boxy jsou určeny pro skladovaní sypkých hmot, které v rámci svých podnikatelských aktivit bude SÚS kroměřížska nabízet maloodběratelům z řad občanů a drobných podnikatelů.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Skladovací boxy ze systému Rieder-Bloc Skladovací boxy ze systému Rieder-Bloc Skladovací boxy ze systému Rieder-Bloc Skladovací boxy ze systému Rieder-Bloc

Usměrnění a regulace potoka Otín – Rieder-Bloc

Usměrnění a regulace potoka Otín

Rieder-Bloc

V rámci stavební zakázky Usměrnění a regulace potoka Otín, kterou v těchto dnech dokončuje firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby JIH, oblast Jindřichův Hradec, se naše společnost spolupodílela na dodávce části stavebních konstrukcí. Konkrétně zde našel uplatnění náš tak často zmiňovaný výrobek Rieder-Bloc.

Opět jsme si v praxi ověřili, že jeho použití je víceúčelové a že sbírá body nejen v rámci staveb pro ukládání odpadů, skladování sypkých hmot, ale i u zakázek, kde je vystaven působení vody.

Více informací o systému Rieder-Bloc »»»

Usměrnění a regulace potoka Otín – Rieder-Bloc Usměrnění a regulace potoka Otín – Rieder-Bloc Usměrnění a regulace potoka Otín – Rieder-Bloc Usměrnění a regulace potoka Otín – Rieder-Bloc

Technické fórum 2015 – Odborné setkání pro zástupce škol, měst  a soukromého sektoru

Technické fórum 2015

Odborné setkání pro zástupce škol, měst a soukromého sektoru

Kraj Vysočina spolu s partnery uspořádal 22. června 2015 ve Valči konferenci Technické fórum 2015. Odborné setkání pro zástupce technických škol, základních škol, měst tedy zřizovatelů školských institucí a soukromého sektoru cílilo na možnosti zefektivnění spolupráce škol a firem v oblasti technického vzdělávání. Zároveň při příležitosti konání konference předala radní Kraje Vysočina Jana Fialová a náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl zhruba třicítce firem poděkování Kraje Vysočina za spolupráci s technickými a dalšími školami zřizovanými Krajem Vysočina. Mezi oceněnými byla i naše společnost za spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, za intenzivní podporu technického vzdělávání. To opět potvrzuje tu skutečnost, že naše společnost je v rámci kraje Vysočina vnímána nejen jako spolehlivý partner při realizaci stavebních zakázek, ale zároveň i jako pevný článek ve spojení praxe s teorií.


Stavba Vysočiny tentokrát u nás! – Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku proběhne v areálu RBJ

Stavba Vysočiny tentokrát u nás!

Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku proběhne v areálu RBJ

Jako tradičnímu generálnímu partneru Stavby Vysočiny nám bylo umožněno spolupořádat slavnostní vyhlášení výsledků soutěží 13. ročníku STAVBA VYSOČINY 2014. Tato akce proběhne v pondělí 8. června 2015 od 18 hodin ve výrobní hale naší společnosti. Připraveno je nejenom netradiční prostředí, ale zejména zábava. Jsme přesvědčeni, že se účastníci nebudou nudit a již se velmi těšíme.


„Boxy na studenou balenou“ – Krajská správa a údržba silnic Vysočina

„Boxy na studenou balenou“

Krajská správa a údržba silnic Vysočina

V dnešních dnech byla pro našeho významného obchodního partnera Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, dokončena v rámci cestmistrovství Jihlava stavba „Boxy na studenou balenou“. Tato investice umožní krajské správě být soběstačná v dodávkách této směsi pro opravy silnic, které má ve své správě. Stavba je provedena z našeho systému Rieder-Bloc a je doplněna jednoduchým zastřešením pultovou střechou. Systém Rieder-Bloc se již osvědčil na mnoha stavbách určených pro skladování sypkých hmot, druhotných surovin a kompostáren. Mezi zákazníky se těší stále větší oblibě a to hlavně z důvodů jednoduché montáže, odolnosti, variabilitě a výhodné ceně o čemž svědčí i další, v současné době realizovaná stavba stavebního dvora pro firmu SOFIstav v Rudíkově, kde objem dodávky činí více než 1 200 000 Kč.


Rieder-Bloc – boxy pro skladování dlažebních kostek různých rozměrů

Rieder-Bloc

boxy pro skladování dlažebních kostek různých rozměrů

V minulém týdnu byla dokončena další zakázka realizovaná z našeho stavebnicového systému Rieder-Bloc pro společnost Brněnské komunikace a.s. Ta využila náš systém „chytrého betonu“ k vybudování boxů pro skladování dlažebních kostek různých rozměrů, nutných pro jejich práci, při rekonstrukci některých místních částí Brna, právě z tohoto materiálu. Tato společnost se tak zařadila mezi další odběratele, kteří se budou moci přesvědčit o jednoduchosti a variabilitě systému, který při příznivých investičních výdajích plně vyhoví jejich požadavkům.


Obkladové fasádní panely – Centrum BALUO

Obkladové fasádní panely

Centrum BALUO

Naše společnost realizuje výrobu a dodávku obkladových fasádních panelů pro firmu GEMO Olomouc, na stavbu BALUO Olomouc Univerzity Palackého, která je v této době před dokončením.


Main Point Karlín vítězem MIPIM Awards – Rieder Beton se spolupodílel na úspěchu Main Pointu

Main Point Karlín vítězem MIPIM Awards

Rieder Beton se spolupodílel na úspěchu Main Pointu

Budova Main Point Karlín, jejimž developerem byla společnost PSJ INVEST a generálním dodavatelem stavební společnost PSJ, byla vyhlášena nejlepší kancelářskou budovou světa, která byla dokončena v roce 2011. Společnost Rieder Beton na tuto zakázku dodávala prefabrikovaná schodišťová ramena a zejména sloupy tvořící nosnou kontrukci fasády. Její část, která budově vtiskla charakteristickou bílo-šedivo-terakotovou tvář, zase dodávala naše sesterská společnost Rieder Smart Elements z německého Kolbermooru. Jedná se o profily ze sklovláknobeto­nového hightech materiálu FibreC.


Rekonstrukce protihlukové stěny v Českých Budějovicích –

Rekonstrukce protihlukové stěny v Českých Budějovicích

V současné době probíhá rekonstrukce protihlukové stěny v Českých Budějovicích na silnici I/20 mezi ulicemi Strakonická a Labská.

Původní protihluková stěna z železobetonových panelů s keramickými tvarovkami byla vybudována v 70tých letech 20. století. Stěna již nebyla v dobrém technickém stavu a nevyhovovala ani po akustické stránce. Proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci. Staré železobetonové panely jsou odstraněny a původní ocelové sloupky zbaveny koroze a opatřeny novou protikorozní ochranou a barevným nátěrem. Na realizaci se podílíme výrobou nových soklových a absorpčních panelů a jejich následnou montáží do stěny. Panely systému Faseton jsou v tomto případě opatřeny absorbéry Welle s pohltivostí 10dB (třída A3) a na přání investora (Ředitelství silnic a dálnic ČR) probarveny ve hmotě odstíny zelené barvy.


Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster